آیپد مینی

جدیدترین سری آیپد مینی در تمام رنگ ها و ظرفیت های حافظه داخلی، دارای سری بدون سیم کارت و سری سیم کارت خور